Movember ako zlúčenina slov moustache (fúzy) a november je charitatívna akcia, ktorá sa každoročne koná v novembri. Cieľom tejto charity nie je len získavanie finančných prostriedkov, ale aj zvýšenie povedomia o mužskom zdraví. A práve predposledný mesiac v roku je venovaný osvete o rakovine prostaty a semenníkov.

Akcia MOVEMBER nabáda mužov po celom svete, aby si nechali narásť fúzy či bradu, nielen ako znak mužnosti, ale aj ako nástroj k iniciovaniu konverzácie o mužskom zdraví. S týmto fúzatým nápadom prišla v roku 2003 skupinka mladíkov v Austrálii, ktorí iba chceli fúzy vrátiť opäť do života. Napokon ich myšlienka dostala hlbší význam a fúzy sa tak stali symbolom dovtedy tabuizovaného boja za mužské zdravie.

Čo zatiaľ Movember vo svete dokázal:

  • 67 % účastníkov odporučilo známym (mužom) vo svojom okolí, aby išli k lekárovi
  • 20 % účastníkov išlo k svojmu lekárovi
  • 70 % účastníkov viedlo diskusiu na tému zdravia mužov
  • 43 % z nás sa stalo viac informovaných ohľadom zdravotných rizík u mužov

Movember SK je slovenská aktivita, ktorá je súčasťou celosvetového hnutia, ktoré organizuje aj finančné zbierky na liečbu, výskum a starostlivosť o duševné zdravie.

Ako sa zapojiť

MOVE!