V dnešnom modernom svete technológií, kde sme pohltení množstvom informácií, kde rastie bohatstvo na strane jednej, no hrozivo sa šíri hlad a bieda mnohých vo svete plnom násilia a stálych vojen, je nevyhnutné zamyslieť sa nad naším poslaním. Hádam netreba predstavovať nezvyčajnú ženu, podľa ktorej svätosť nie je výsadou niekoľkých ľudí, ale jednoduchou povinnosťou nás všetkých. Jej slová o láske, o duchovnom živote, prácu, o chudobe, úcte k životu a radosti milujú ľudia po celom svete. Matka Terézia. Zozbierali sme pre vás jej výroky, ktoré vás chytia za srdce.

 

„Láska je ovocie, ktoré dozrieva v každom čase a je na dosah každej ruky.“

 

„Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba na seba.“

 

„Nikdy by sme nemali strpieť neláskavé zmýšľanie o ľuďoch, ktorí patria k inému národu ako my, lebo to by svedčilo o veľkom nedostatku lásky.“

 

„Želám si, aby sa dary či pomoc biednym dávali s citom. Nech človek pomáha bedárovi najprv ako človeku a až potom ako chudobnému človeku.“

„Ako sa môžeme cvičiť v pokore:

Čo najmenej o sebe hovoriť.

Nezaoberať sa sám sebou.

Nechcieť usmerňovať záležitosti druhých ľudí.

Vyhýbať sa zvláštnostiam.

Radostne prijímať opačné názory a napomenutia,

Nevšímať si chyby druhých.

Prijímať urážky a príkoria.

Prijímať nevšímavosť a nevraživosť druhých.

Byť láskavá a milá, aj keď ma niekto pobúri.

Ustúpiť v diskusii, aj keď mám pravdu. Vybrať si vždy to, čo je ťažšie.

 

„Netreba, aby nás bolo veľa, ale aby sme boli dobrí…

 

„Nie je dôležité, čo robíme, ale koľko lásky do svojej činnosti vložíme. Robme malé veci s veľkou láskou.“