Máj – lásky čas je tu! Vychutnajte si ho dosýta spolu s milovanou osobou. Láska vo všetkých svojich podobách a odtienkoch dáva nášmu životu zmysel. Spríjemnite si každý deň v mesiaci zamilovaných vďaka výrokom o láske.

„Nikdy neodmietaj tých, ktorí Ťa ľúbia a už vôbec nie preto, že Ty nemiluješ ich.“

„Najosamelejším človekom je ten, čo stratil lásku.“

„Pravá láska je len jedna, dokonalá láska je len jedna. Napriek tomu existuje množstvo jej druhov a podôb.“

„Láska nie je nič iného ako tanec amatérov na lane bez tyče na udržanie rovnováhy a bez záchrannej siete.“

„Srdce nám občas zamotá hlavu, ale ktovie, či by nám rozum raz nevyčítal, keby tomu tak nebolo.“

„Keď lásku hľadáme s odvahou, ukáže sa nám a my napokon pritiahneme ešte viac lásky. Ak nás miluje čo len jeden človek, miluje nás celý svet.“

„Na pravú lásku sa oplatí čakať a i napriek tomu príde vtedy, keď ju človek čaká najmenej.“

„Len tá láska je pravá, ktorá sa vie zriekať. Všetko ostatné je slepé vlastníctvo.“

„Srdcia nikdy nebudú praktické, kým nebudú nezlomiteľné.“

„Láska sa nedá merať trvaním. Z jednotiek času rozhodujú o nej tie najkrajšie. Jediným okamihom prehráva alebo víťazí a jediná noc môže mať pre lásku väčšiu cenu než celý život.“

„Iba čas dokáže vyliečiť zlomené srdce, tak ako iba čas dokáže vyliečiť zlomené ruky a nohy.“

„Sú zaľúbenci, ktorí hľadia na lásku ako na slnko a jednoducho oslepnú. Iní zas po prvý raz objavia život až vtedy, keď ho prežiari láska.“

„Láska znamená nemusieť sa nikdy ospravedlňovať.„

„Šťastné manželstvo je najkrajší román.“

„Jednoduché „milujem ťa“ znamená viac ako akékoľvek peniaze.“

„I vážke zostane dosť času na lásku.“

„Lásku sa ne­pot­re­bu­jeme na­učiť správne na­pí­sať. Stačí, že ju cí­time.“

„Keď miluješ, objavuješ v sebe toľké bohatstvo, toľkú nehu a toľko citu, až je ti na neuverenie, že si schopný toľkej lásky.“

„Láska na jed­nej strane ne­stačí. Ne­ot­vorí sa duša jed­ného tomu, kto nie je ochotný ot­vo­riť tú svoju.“

„Láska je predovšetkým počúvanie v mlčaní. Milovať znamená uvažovať. „

Vzťahy sú ako sklo. Niekedy je lepšie nechať ho rozbité bez toho, aby ste sa ranili pri jeho lepení

Láska je výživa pre dušu; pre telo je to diéta.

„Nevezmi si človeka, o ktorom si myslíš, že s ním môžeš žiť. Vezmi si toho, o ktorom si myslíš, že nemôžeš žiť bez neho.“

Najväčšie víťazstvo, ktoré si človek vydobil od prírody, je láska na celý život.

„Láska je jediná hazardná hra, do ktorej musíme vložiť všetko, aby sme vôbec mohli začať hrať. „

„Pre lásku nie je dôležité, aby sa ľudia k sebe hodili, ale aby boli spolu šťastní.“

„Čím môže byť všetko, čo ľudia vykonali, proti hoci len okamihu lásky?“

„Muž a žena neznamená vždy len lásku. Často predstavujú nesúlad vo všetkom, čo sa ich spoločne týka.“

„Znovu rozpáliť tlejúcu lásku je rovnaké ako zapáliť zahasenú cigaretu. Tabak zjedovatí rovnako tak aj láska.“

„Sympatie budia sympatie. Na tomto zákone sa zakladá láska.“