Vnútorný pokoj začneme pociťovať v tom momente, ako sa zhlboka nadýchneme, a keď sa rozhodneme, že nedovolíme, aby niekto iný či nejaká situácia rozhodovali o našich myšlienkach.

 

Naučme sa našu energiu využívať prakticky. Ak nejaký problém môžeme vyriešiť, tak ho vyriešme. Ak však nie je v našej moci vyriešiť ho, zmierme sa s ním a skúsme ho vnímať inak.

 

S pribúdajúcimi rokmi nás život každého naučí pokore. Postupne si začneme uvedomovať, koľko času sme premrhali na nezmysly.

 

Život je príliš krátky na hádky a bitky. Nezabúdajme na to dobré, čo už máme. Buďme vďační za ľudí, ktorí sú nám najdrahší.

Pozitívny prístup k životu je len a len našou voľbou. Úroveň šťastia v našom živote je priamo závislá od typu našich myšlienok.

 

Nezabúdajme, že len my sami rozhodujeme o tom, na čom nám záleží a na čom nie. Všetko v našom živote má presne taký význam, aký tomu dáme my.

 

Ak sa nám nepáči správanie nejakej osoby, zachovajme si od nej odstup, no neútočme na ňu. Nebuďme hrubí a nezdvorilí len preto, že sa tak správa niekto iný.

 

Za žiadnu cenu neznižujme naše nároky. Pamätajme však na to, že najlepší spôsob, ako sa nesklamať v druhých, je zbaviť sa akýchkoľvek očakávaní, ktoré na druhých kladieme.

 

Neporovnávajme náš pokrok s pokrokom niekoho iného. Každý máme svoju vlastnú cestu a ideme si po nej svojím vlastným tempom. A vždy sa sústreďme len na ten krok, ktorý práve vykonávame.

 

Berme život tak ako plynie, deň za dňom, a buďme vďační aj za maličkosti. Netrápme sa zbytočne tým, čo nemôžeme nijako ovplyvniť. Jednoducho to len prijmime a vezmime si z toho to najlepšie, čo sa dá.

 

Na nič nie je neskoro. V ničom nezaostávame. V živote sa nachádzame presne v tej etape, v ktorej sa potrebujeme nachádzať. Každý krok a skúsenosť, ktorými sme prešli, boli pre nás potrebné a majú svoj význam.

 

Len si spomeňme na tie stovky a stovky malých krôčikov, ale aj prešľapov, na všetky tie príležitosti, ale aj náhody, vďaka ktorým sme dnes tým, čím sme.

 

Inšpirácia: sila vedomia